Riever - Audio Engineering

KnobsMicrophoneCables

Priser

Vi erbjuder bade dag- och tidsbegränsade priser för all ljudinsplening, mixning och produktionsservice.

Nedan är våra standardpriser, och under en begränsad tid erbjuder vi rabatterade priser. Kontakta oss för en prisuppgift.

400 kr per timme

3 000 kr per dag (9 timmar)

Kontakta oss för längre perioder.